ubezpieczenia-as


Idź do treści

OC/AC/KR

Majątkowe Komunikacyjne

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wraz z usługą ASSISTANCE


Do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zobowiązani są posiadacze pojazdów mechanicznych oraz pojazdów historycznych.
 
Do pojazdów mechanicznych zaliczyć należy pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery, przyczepy oraz pojazdy wolnobieżne (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych znajdujących się w posiadaniu rolników i użytkowanych w ramach prowadzenia gospodarstwa rolnego).
 
Pojazdami historycznymi są pojazdy zabytkowe, pojazdy wpisane do inwentarza muzealiów, pojazdy mające co najmniej 40 lat oraz pojazdy mające co najmniej 25 lat, które są uznane za pojazdy unikatowe. 
 
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Oznacza to, że w takiej sytuacji WARTA zobowiązana będzie do wypłaty odszkodowania na rzecz poszkodowanego (zarówno w przypadku szkody na mieniu, jak również  szkody na osobie), o ile udowodnione zostanie, że kierujący/posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za skutki szkody.
 
Zasady zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych regulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 
Od dnia 1 maja 2004 r. wraz z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej, ochroną w ramach umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych objęte są skutki zdarzeń powstałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii i Chorwacji. Na wyjazd do tych krajów nie jest wymagane zawarcie ubezpieczenia Zielonej Karty.
 
Ofertę WARTY odróżnia od konkurencji  bezpłatne ubezpieczenie WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant Standard dołączane do ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (samochodów osobowych, a także ciężarowo-osobowych, kempingowych i samochodów ciężarowych o ile ich dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, motocykli i przyczep o ładowności do 750 kg), które poprzez kontakt z Centrum Alarmowym WARTY gwarantuje otrzymanie m.in. bezpłatnej usługi holowania w razie wypadku.Autocasco (AC)

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń oraz utraty wskutek kradzieży z możliwością rozszerzenia o ryzyka i opcje dodatkowe oferowane jest od 1 kwietnia 2008 roku w ramach trzech produktów:
Autocasco Komfort
Autocasco Standard
Autocasco Mini


Nowe produkty pozwolą konstruować ofertę ubezpieczeniową w sposób umożliwiający elastyczne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta co do zakresu ochrony, jak również - co jest niezwykle istotne - do ceny ubezpieczenia. Wprowadzone zostały rozwiązania niespotykane dotychczas na polskim rynku ubezpieczeniowym jak np. formuła "all risks" w ubezpieczeniach komunikacyjnych oznaczająca iż wszystkie zdarzenia, które nie są ujęte w wyłączeniach odpowiedzialności są objęte ochroną , czy też możliwość wykupienia opcji gwarantującej utrzymanie dla celów ubezpieczeniowych fakturowej wartości pojazdu przez pierwsze 36 miesięcy jego eksploatacji.

Strona główna | Kontakt | Majątkowe Komunikacyjne | Na Życie | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego